نام کاربری :
کلمه عبور :
مرا به یاد داشته باش
    

روش های ارزشیابی دوره های آموزشی

زمان برگزاری : 1400/11/05

مدرس : دکتر آیین محمدی

مکان : لينك اتاق كارگاه در بستر اسکای روم: https://www.skyroom.online/ch/lums/edc

ظرفیت : 300 نفر

ظرفیت باقیمانده : 160 نفر

توضیحات : از سری کارگاه‌های الزامی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - مدرس: دکتر آیین محمدی - دانشیار گروه یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران - مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت لينك اتاق كارگاه در بستر اسکای روم: https://www.skyroom.online/ch/lums/edc.