نام کاربری :
کلمه عبور :
مرا به یاد داشته باش
    

آشنایی با سامانه جامع ارزشیابی اساتید

زمان برگزاری : 1401/01/23

مدرس : دکتر علی شیخیان

مکان : لينك اتاق كارگاه در بستر اسکای روم: https://www.skyroom.online/ch/lums/edc

ظرفیت : 300 نفر

ظرفیت باقیمانده : 175 نفر

توضیحات : تاریخ: سه شنبه 23 فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ - ۱۲ - مدرس: دکتر علی شیخیان- عضو هیات علمی دانشگاه- مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان.