نام کاربری :
کلمه عبور :
مرا به یاد داشته باش
    

مقاله نویسی (بخش اول)

زمان برگزاری : 1402/09/11

مدرس : دکتر محمدحسن کایدی

مکان : https://www.skyroom.online/ch/lums/res.deputy

ظرفیت : 197 نفر

ظرفیت باقیمانده : 171 نفر

توضیحات : شنبه - ۱۲:۳۰ الی ۱۴)، کارگاه به صورت مجازی برگزار می گردد.