نام کاربری :
کلمه عبور :
مرا به یاد داشته باش
    

مقاله نویسی

زمان برگزاری : 1402/09/12

مدرس : دکتر محمدحسن کایدی

مکان : https://www.skyroom.online/ch/lums/res.deputy

ظرفیت : 200 نفر

ظرفیت باقیمانده : 173 نفر

توضیحات : ۱۲:۳۰ الی14 کارگاه به صورت مجازی برگزار می گردد.