نام کاربری :
کلمه عبور :
مرا به یاد داشته باش
    

سامانه کارگاه های دانشگاه‌ علوم پزشكی لرستان

کارگاه های در حال ثبت نام :

کارگاه های مرکز توسعه آموزش:

زبان آکادمیک انگلیسی در مقاله نویسی، نامه نگاری و نوشتن CV

زمان برگزاری : 1397/04/20

مدرس : پیمان امان الهی بهاروند

مکان : جلسات معاونت غذا و دارو واقع بلوار شهيد شفيع پور– بلوار برق، جنب دخانيات

کارگاه از ساعت 8 تا 12:30 برگزار می شود.کارگاه مختص اعضاء هیات علمی می باشد.

.

مقاله نویسی ISI و ارائه مقاله در مجامع بین المللی

زمان برگزاری : 1397/04/13

مدرس : دکتر حسن احمدوند، دکتر بهروز عزت پور، دکتر حسین مح

مکان : جلسات معاونت غذا و دارو واقع بلوار شهيد شفيع پور– بلوار برق، جنب دخانيات

کارگاه از ساعت 8 تا 12:30 برگزار می شود.کارگاه مختص اعضاء هیات علمی می باشد.

.

آموزش سامانه نماد و آشنایی با آئین‌نامه آموزش مجازی

زمان برگزاری : 1397/02/24

مدرس : دکتر شیرین حسنوند

مکان : سالن IT دانشکده بهداشت واقع درمجتمع گلدشت

کارگاه از ساعت 8 تا 14:30 برگزار می شود.کارگاه مختص اعضاء هیات علمی می باشد.

.

کارگاه های معاونت تحقیقات:

ثبت علائم تجاری(برند)

زمان برگزاری : 97/4/7

مدرس : مهرداد الیاسی

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده داروسازی

کارگاه از ساعت 8 الی 12 می باشد

.

مالکیت فکری و ثبت اختراع

زمان برگزاری : 97/4/6

مدرس : مهرداد الیاسی

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده داروسازی

کارگاه ساعت 8 الی 12 می باشد

.

تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی

زمان برگزاری : 96/11/15 و 96/11/16

مدرس : فرزاد ابراهیم زاده

مکان : سالن IT دانشکده داروسازی

کارگاه از ساعت ۸ تا ۱۴ برگزار می شود.کارگاه مختص اعضاء هیات علمی می باشد.

.

کارگاه های آینده :

کارگاه های مرکز توسعه آموزش:

کارگاه های معاونت تحقیقات: