نام کاربری :
کلمه عبور :
مرا به یاد داشته باش
    

سامانه کارگاه های دانشگاه‌ علوم پزشكی لرستان

کارگاه های در حال ثبت نام :

کارگاه های مرکز توسعه آموزش:

کارگاه آموزشی مدیریت منابع (EndNote)

زمان برگزاری : 96/03/10

مدرس : مریم احمدیان

مکان : دانشکده بهداشت و تغذیه سالن کنفرانس.

کارگاه آموزشی یادگیری مبتنی بر مسئله

زمان برگزاری : 96/03/25

مدرس : دکتر پرستو کردستانی و دکتر فاطمه محمدی پور

مکان : تالار شقایق انتهای خیابان رازی.

کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه ارزشیابی اساتید

زمان برگزاری : 96/03/11

مدرس : دکتر کبری کرمی و زهرا رحیمی

مکان : تالار شقایق واقع در انتهای خیابان رازی.

کارگاه های معاونت تحقیقات:

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

زمان برگزاری : 96/8/2

مدرس : دکتر فریبا ملکشاهی و دکتر مهناز مردانی

مکان : سالن آمفی تئاتر مجتمع پردیس کمالوند.

کارگاه آموزشی مدیریت منابع (EndNote)

زمان برگزاری : 96/03/30

مدرس : دکتر علی شیخیان

مکان : IT دانشکده داروسازی واقع در مجتمع دانشگاهی پردیس کمالوند.

کارگاه های آینده :

کارگاه های مرکز توسعه آموزش:

کارگاه های معاونت تحقیقات: