نام کاربری :
کلمه عبور :
مرا به یاد داشته باش
    

سامانه کارگاه های دانشگاه‌ علوم پزشكی لرستان

کارگاه های در حال ثبت نام :

کارگاه های مرکز توسعه آموزش:

روش های ارزیابی علمی و بالینی دانشجو

زمان برگزاری : 1397/07/25

مدرس : دکتر دریازاده

مکان : سالن آمفی تاتربیمارستان شهدای عشایر

کارگاه از ساعت 8:30 تا 13 برگزار می شود.کارگاه مختص اعضاء هیات علمی بالینی می باشد.(سخنران از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد)

.

شیوه های ارزیابی دانشجو

زمان برگزاری : 1397/07/26

مدرس : دکتر دریازاده

مکان : سالن آمفی تاتربیمارستان شهدای عشایر

کارگاه از ساعت 8:30 تا 13 برگزار می شود.کارگاه مختص اعضاء هیات علمی پایه می باشد.(سخنران از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد)

.

آشنایی با آیین نامه ارزشیابی اساتید

زمان برگزاری : 1397/07/04

مدرس : دکتر کبری کرمی

مکان : سالن جلسات معاونت غذا و دارو واقع بلوار شهيد شفيع پور–بلوار برق، جنب دخانيات

قابل توجه اعضاي هيات علمي به ویژه اساتید جدیدالورود برای ثبت نام به آدرس زير مراجعه فرمايند. http://workshop.lums.ac.ir

.

کارگاه های معاونت تحقیقات:

آشنايي با پایگاه بالینی کلینیکال کی

زمان برگزاری : 97/7/30

مدرس : فرزانه محمودوند

مکان : سالن IT دانشكده بهداشت و تغذيه

ساعت برگزاری کارگاه : 10 تا 12-- این کارگاه ویژه اعضاي هيأت علمي دانشكده بهداشت و تغذيه است.

.

کارگاه های آینده :

کارگاه های مرکز توسعه آموزش:

کارگاه های معاونت تحقیقات: