نام کاربری :
کلمه عبور :
مرا به یاد داشته باش
    

سامانه کارگاه های مركز توسعه آموزش علوم پزشكی
دانشگاه‌ علوم پزشكی لرستان

کارگاه های در حال ثبت نام :

کارگاه نگارش و انتشار مقالات

زمان برگزاری : 95/09/25

مدرس : دکتر محمدحسن کائدی

مکان : تالار شقایق انتهای خ رازی

این کارگاه که کارگاه خوبی است به مباحث علمی در مورد انتشار مقاله در سایت های معتبر و ... پرداخته می شود.

.

پزشکی مبتنی بر شواهد

زمان برگزاری : 1395/10/02

مدرس : دکتر خاطره عنبری

مکان : بیمارستان شهید رحیمی (ICM).

جستجوی منابع الکترونیک(اینترنتی)

زمان برگزاری : 95/10/14

مدرس : دکتر مهناز صمدبیگ

مکان : IT دانشکده پزشکی طبقه سوم، واقع در پردیس دانشگاهی(کمالوند).

کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل داده ها

زمان برگزاری : 1395/10/21 لغایت 1395/10/22

مدرس : دکتر فرزاد ابراهیم زاده

مکان : IT دانشکده داروسازی واقع در پردیس دانشگاهی کمالوند.

کارگاه نقد و داوری مقالات

زمان برگزاری : 95/10/28

مدرس : دکتر فرهاد شاهسوار

مکان : تالار شقایق انتهای خیابان رازی.

کارگاه مدیریت منابع الکترونیک

زمان برگزاری : 95/11/05

مدرس : دکتر مهناز صمدبیگ

مکان : IT دانشکده داروسازی واقع در پردیس دانشگاهی کمالوند.

کارگاه آموزشی تحقیق کیفی

زمان برگزاری : 95/12/04 لغایت 95/12/05

مدرس : دکتر مژگان خادمی

مکان :.

کارگاه های آینده :