نام کاربری :
کلمه عبور :
مرا به یاد داشته باش
    

سامانه کارگاه های دانشگاه‌ علوم پزشكی لرستان

کارگاه های در حال ثبت نام :

کارگاه های مرکز توسعه آموزش:

کارگاه آموزشی تحقیق کیفی

زمان برگزاری : 95/12/04 لغایت 95/12/05

مدرس : دکتر مژگان خادمی

مکان :.

کارگاه مدیریت منابع الکترونیک

زمان برگزاری : 95/11/05

مدرس : مرتضی امرایی

مکان : IT دانشکده داروسازی واقع در پردیس دانشگاهی کمالوند.

کارگاه نقد و داوری مقالات

زمان برگزاری : 95/10/28

مدرس : دکتر فرهاد شاهسوار

مکان : تالار شقایق انتهای خیابان رازی.

کارگاه های معاونت تحقیقات:


کارگاه های آینده :

کارگاه های مرکز توسعه آموزش:

کارگاه های معاونت تحقیقات: