نام کاربری :
کلمه عبور :
مرا به یاد داشته باش
    

سامانه کارگاه های دانشگاه‌ علوم پزشكی لرستان

کارگاه های در حال ثبت نام :

کارگاه های مرکز توسعه آموزش:

فرایند ارتقاء مرتبه هیات علمی

زمان برگزاری : 1397/03/28

مدرس : دکتر غلامرضا گودرزی

مکان : سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی

کارگاه از ساعت 8 تا 13:30 برگزار می شود.کارگاه مختص اعضاء هیات علمی می باشد.

.

آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی

زمان برگزاری : 1397/03/22

مدرس : دکتر بابک عبدالکریمی

مکان : سالن آمفی تاتر پردیس کمالوند

کارگاه از ساعت 8 تا 13:30 برگزار می شود.کارگاه مختص اعضاء هیات علمی می باشد.

.

نكات كاربردي Word

زمان برگزاری : 1397/03/09

مدرس : دکتر علی شیخیان

مکان : سالن IT دانشکده علوم پزشکی مجتمع پردیس کمالوند

کارگاه از ساعت 8 تا 14:30 برگزار می شود.کارگاه مختص اعضاء هیات علمی می باشد.

.

کارگاه های معاونت تحقیقات:

ثبت علائم تجاری(برند)

زمان برگزاری : 97/4/7

مدرس : مهرداد الیاسی

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده داروسازی

کارگاه از ساعت 8 الی 12 می باشد

.

مالکیت فکری و ثبت اختراع

زمان برگزاری : 97/4/6

مدرس : مهرداد الیاسی

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده داروسازی

کارگاه ساعت 8 الی 12 می باشد

.

تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی

زمان برگزاری : 96/11/15 و 96/11/16

مدرس : فرزاد ابراهیم زاده

مکان : سالن IT دانشکده داروسازی

کارگاه از ساعت ۸ تا ۱۴ برگزار می شود.کارگاه مختص اعضاء هیات علمی می باشد.

.

کارگاه های آینده :

کارگاه های مرکز توسعه آموزش:

کارگاه های معاونت تحقیقات: