نام کاربری :
کلمه عبور :
مرا به یاد داشته باش
    

سامانه کارگاه های دانشگاه‌ علوم پزشكی لرستان

کارگاه های در حال ثبت نام :

کارگاه های مرکز توسعه آموزش:

آشنایی با سامانه آنلاین ارزشیابی اساتید

زمان برگزاری : 1401/02/06

مدرس : دکتر علی شیخیان

مکان : لينك اتاق كارگاه در بستر اسکای روم: https://www.skyroom.online/ch/lums/edc

تاریخ: سه شنبه ۱۴۰۱/۲/۶ ساعت ۹:۳۰ - ۱۱ شب (۲۱:۳۰ تا ۲۳ شب) برای ثبت نام و صدور گواهی قبل از برگزاری کارگاه به سایت workshop.lums.ac.ir مراجعه كنید. مدرس: دکتر علی شیخیان- دانشیار گروه ایمونولوژی - مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

.

آشنایی با آیین نامه ارزشیابی اساتید

زمان برگزاری : 1401/01/30

مدرس : دکتر کیمیا کرمی

مکان : لينك اتاق كارگاه در بستر اسکای روم: https://www.skyroom.online/ch/lums/edc

تاریخ: دوشنبه 30 فروردین 1401ساعت 10 - 12 - مدرس: دکتر کیمیا کرمی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

.

آشنایی با سامانه جامع ارزشیابی اساتید

زمان برگزاری : 1401/01/23

مدرس : دکتر علی شیخیان

مکان : لينك اتاق كارگاه در بستر اسکای روم: https://www.skyroom.online/ch/lums/edc

تاریخ: سه شنبه 23 فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ - ۱۲ - مدرس: دکتر علی شیخیان- عضو هیات علمی دانشگاه- مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

.

اخلاق حرفه ای در بالین

زمان برگزاری : 1400/12/04

مدرس : دکتر سیدعلی انجو

مکان : لينك اتاق كارگاه در بستر اسکای روم: https://www.skyroom.online/ch/lums/edc

تاریخ: چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ مدرس: جناب آقای دکتر سیدعلی انجو - مسئول کمیته اخلاق در آموزش EDC دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - عضو هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سری کارگاه‌های الزامی برای اعضای هیئت علمی که با بالین سر و کار دارند

.

کارگاه های معاونت تحقیقات:


کارگاه های آینده :

کارگاه های مرکز توسعه آموزش:

کارگاه های معاونت تحقیقات: